6. 4. 2021

    

 Jak se daří, přátelé ? 

How are you, friends ?

 

 

 

22. 1. 2020

Vítejte na tomto videoblogu,
welcome to this videoblog !

 Obrazy věnované


Dedicated paintings 


Výstava z galerijních sbírek
+ výstavy k 100.výročí narození
Exhibition from gallery collections
+ exhibitions for the 100th ann. of birth

Všechny výstavy - All exhibitions

homepage  
Tam někde mezi černou a bílou
Thereabouts between black and white

 
Jakou barvu má bílá
What is the colour of white

Život v obraze
Life in picture
Samohlásky
Vowels

   homepage  
Velká modrá čára
The big blue line

  homepage  
Shůry od světel
From above off lights

  homepage  
Cesta
The path

  homepage  
Pták ohnivák
The firebird

  homepage  


Krajiny vzdálené i blízké
Landscapes both far and near

Jihomoravské venuše
South Moravian Venuses

  homepage